MSC Napoli

  • Client: Smit Salvage
  • Year: 2007
  • Time span: 90 days 
MG Demolition | MSC Napoli

50.458099248719, -5.0933548515625

MSC Napoli